Rezerwacja mieszkania nr: 2B

Zamieszczony formularz rezerwacyjny służy jedynie celom informacyjnym i nawiązaniu kontaktu w celu podpisania aktu rezerwacji. Nie oznacza rezerwacji lokalu

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych kontaktowych w celu odpowiedzi na pytania
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingowych
Informujemy, że Administratorem danych jest RMS Nieruchomości Sp. z o. o. z siedzibą w Łukowie przy ul. Bolesława Prusa 2I
Jeżeli uznają Państwo, że dane osobowe będą przetwarzane niezgodnie z wymogami prawa mają Państwo prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych
Informujemy, mają Państwo prawo do żądania dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania oraz zgłosić sprzeciw. W tym celu prosimy o kontakt: biuro@rms-nieruchomosci.pl